فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی از سال 1384 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با مجوز دفتر گسترش و تولید علم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. 

این فصلنامه در آخرین ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ماه 98) موفق به اخذ رتبه A با امتیاز 86 گردید. 

دسترسی به مقالات این مجله و استفاده از آنها براساس قوانین بین المللی کپی رایت آزاد می باشد. مقالات نشریه دارای شناسه دیجیتال doi منحصر به فرد می باشند.

به استحضار نویسندگان محترم می رساند مطابق با آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه «بوم شناسی گیاهان زراعی» موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی در این پایگاه گردید.

 

این فصلنامه در پایگاه های داده زیر نمایه شده است:

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، پاییز 1398، صفحه 1-70 

پژوهشی

1. اثر پیش‌تیمار بذر با نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی

صفحه 1-12

ابوالفضل شهریاری؛ حشمت امیدی؛ حسین محمدی پاکدهی؛ ابوالفضل محمدی؛ خدیجه احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2423-7957
شاپا الکترونیکی
2423-7965

بانک ها و نمایه نامه ها