فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی از سال 1384 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با مجوز دفتر گسترش و تولید علم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. 

این فصلنامه در آخرین ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور ماه 98) موفق به اخذ رتبه A با امتیاز 86 گردید. 

دسترسی به مقالات این مجله و استفاده از آنها براساس قوانین بین المللی کپی رایت آزاد می باشد. مقالات نشریه دارای شناسه دیجیتال doi منحصر به فرد می باشند.

به استحضار نویسندگان محترم می رساند مطابق با آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه «بوم شناسی گیاهان زراعی» موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی در این پایگاه گردید.

 

این فصلنامه در پایگاه های داده زیر نمایه شده است:

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-80 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه ویراستار مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها