نویسنده = حسن نورافکن
اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، آبان 1397، صفحه 39-47

فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1397، صفحه 59-68

جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکن


اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-18

حسن نورافکن؛ زهرا کلانتری؛ فاطمه سفیدکن


قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 67-77

زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-55

یعقوب میکائیلی؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-94

امید علیزاده؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی


خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 9-17

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان فر


اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 11-17

حسن نورافکن؛ زهرا محمودی راد؛ مهتاب پویان‌فر


خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 65-72

سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی


اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L.

دوره 11، شماره 3، آذر 1394، صفحه 76-69

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان‌فر؛ زهرا محمودی راد


باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 24-29

فرهاد تقی پور؛ سلیمان جمشیدی؛ فهرول حیوپ


اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-50

عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور