نویسنده = سلیمان جمشیدی
تعداد مقالات: 27
2. اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-47

فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


3. قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-77

زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


5. خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-67

سحر احمدی خیاوی؛ سلیمان جمشیدی


7. اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 78-71

حمیده زمانی؛ سلیمان جمشیدی؛ حبیب اله خدابنده


8. خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 65-72

سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی


10. اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-50

عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور


11. باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 24-29

فرهاد تقی پور؛ سلیمان جمشیدی؛ فهرول حیوپ


13. خاصیت ضدباکتریایی عصاره متانولی چهار گونه گلسنگ بومی ایران‌

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 41-50

سلیمان جمشیدی؛ سیده مریم شهیدی؛ محمد سهرابی؛ سمیرا جمشیدی


16. مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‎های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

حمید باقری؛ یوسف قاضی خانلوثانی؛ اسماعیل زنگانی؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سلیمان جمشیدی


18. ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی


19. پراکنش، سبب شناسی و بیماری زایی آنتراکنوز گردو در ناحیه شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-14

سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی


20. واکنش سورگوم جارویی و علف‎های هرز غالب نسبت به چند علف کش رایج

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-12

امیر پزشکی؛ سلیمان جمشیدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی


23. رشد و اسپورزایی چند جدایه از قارچ Gnomonia leptostyla در محیط های کشت مختلف

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-10

سلیمان جمشیدی؛ سیامک صلاحی


24. ارزیابی تأثیر تیمار شیمیایی بذور جو با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری لکه نواری جو در شرایط مزرعه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 17-25

سلیمان جمشیدی؛ احمد غفاری؛ محمد صادق زاده؛ مهدی میانجی