نویسنده = سلیمان جمشیدی
تعداد مقالات: 42
2. اثر جداگانه و تلقیقی اسانس ترخون و دُز کاهش‌یافته چند حشره‌کش شیمیایی بر مهار شته سبز هلو

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-92

پیام میانجی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


4. اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، آبان 1397، صفحه 39-47

فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


5. کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1397، صفحه 59-68

جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکن


6. اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-18

حسن نورافکن؛ زهرا کلانتری؛ فاطمه سفیدکن


7. قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 67-77

زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


8. اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-55

یعقوب میکائیلی؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


12. خاصیت اتوآللوپاتی درون گونه ای ترشحات ریشه در چند رقم برنج متداول ایرانی

دوره 13، شماره 3، آبان 1396، صفحه 59-67

سحر احمدی خیاوی؛ سلیمان جمشیدی


13. اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-94

امید علیزاده؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی


14. خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 9-17

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان فر


17. اثر کشندگی اسانس زیره سیاه، اسطوخودوس، رزماری، زیره سیاه، بومادران و زینیان روی شته معمولی گندم

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 78-71

حمیده زمانی؛ سلیمان جمشیدی؛ حبیب اله خدابنده


18. اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 11-17

حسن نورافکن؛ زهرا محمودی راد؛ مهتاب پویان‌فر


19. خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل در مقابل چند باکتری گیاهی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 65-72

سلیمان جمشیدی؛ سودابه اندرگانی


21. اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L.

دوره 11، شماره 3، آذر 1394، صفحه 76-69

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان‌فر؛ زهرا محمودی راد


22. باززایی و اندام­ زایی با عملکرد بالای بادمجان در محیط کشت مصنوعی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 24-29

فرهاد تقی پور؛ سلیمان جمشیدی؛ فهرول حیوپ


23. اثر پیش تیمار اسمزی و آبی بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی و شوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-50

عالیه رخ فیروز؛ سلیمان جمشیدی؛ ناصر محبعلی پور