نویسنده = اصلان اگدرنژاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر هیدروژل سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه‎ای تحت شرایط تنش خشکی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-24

داود خدادادی دهکردی؛ سید امیر شمس‎نیا؛ اصلان اگدرنژاد