نویسنده = امید علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-12

فرود بذرافشان؛ نجمه ضیایی قهنویه؛ داوود افیونی؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع