نویسنده = خورشیدی بنام، محمد باقر
تعداد مقالات: 3
1. اثر کود نیتروژن و تلقیح با باکتری محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا کشت دوم در منطقه مغان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42

عارف زنده؛ محمدحسین انصاری؛ محمدباقر خورشیدی بنام


2. مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید ایروفلور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-75

ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام


3. اثر تیواوره بر شکستن خواب و عملکرد مینی‌‌تیوبر‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم آگریا

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 65-72

سردار گرمچی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ داود حسن پناه