نویسنده = هادی حسین نیا
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-40

حاجی آقائی کامرانی منیره؛ اعظم رحیمی چگنی؛ هادی حسین نیا؛ علی بابایی قاقلستانی


2. اثر بستر کشت خاکی و آب‌کشت بر رشد و عملکرد غده‌چه سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-35

منیره حاجی‌آقائی کامرانی؛ کاظم هاشمی‌مجد؛ نصرت‌اله نجفی؛ هادی حسین نیا