نویسنده = حسن نورافکن
تعداد مقالات: 17
3. اثر محلول پاشی کیتوزان و آسکوربیک اسید بر شاخص های رویشی و زایشی سرخارگل

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-47

فاطمه بابایی آقجه دربندی؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


4. کیفیت اسانس بابونه آلمانی در سه حوضه آبریز ارسباران، آذربایجان شرقی، ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-68

جمال پورفرج؛ مهرداد اکبرزاده؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ حسن نورافکن


5. اثر محلول‎پاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناع‌فلفلی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-18

حسن نورافکن؛ زهرا کلانتری؛ فاطمه سفیدکن


6. قابلیت حشره کشی اسانس ترخون، درمنه مزرعه‌روی و آذری بر شته سبز هلو

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-77

زهرا جعفری؛ سلیمان جمشیدی؛ حسن نورافکن


7. اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55

یعقوب میکائیلی؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


10. اثر عصارۀ بذر گزنه و شنبلیله بر موش سوری دیابتی شده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-94

امید علیزاده؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی


11. خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرزه تحت تأثیر محلول‎پاشی متانول و اتانول

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-17

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان فر


13. اثر محلول‌پاشی چای ‌ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی تاتوره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-17

حسن نورافکن؛ زهرا محمودی راد؛ مهتاب پویان‌فر


14. اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه‌ دارویی پنیرکMalva silvestris L.

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 76-69

حسن نورافکن؛ مهتاب پویان‌فر؛ زهرا محمودی راد


17. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‎های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 9، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-29

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ حسن نور افکن؛ سیما دامیار