نویسنده = فرهود یگانه پور
تعداد مقالات: 2
1. اثر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم N-80-19

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-66

اکرم معینی راد؛ فرهود یگانه پور؛ همت اله پیر دشتی


2. اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-85

فرهود یگانه پور؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مصطفی ولیزاده؛ اکرم معینی راد؛ وحید بیگی نیا