نویسنده = سید مرتضی عظیم زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر کمپوست زباله‌ی شهری در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-60

سمانه مهرآفرید؛ سید مرتضی عظیم زاده