نویسنده = بهرام میرشکاری
تعداد مقالات: 18
1. اثر کاربرد میکوریزا بر تحمل هیبریدهای ذرت به تنش خشکی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 37-47

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری


3. اثر مقادیر مصرف و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 55-63

بهرام میرشکاری؛ رضا صیامی


6. اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 45-53

شهرام محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ رحیم علیمحمدی


12. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزرعه آفتابگردان (Helianthus anuus L.)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 76-82

حسین قلی‎پور؛ بهرام میرشکاری؛ امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی؛ شهرام حنیفیان


14. عکس‏ العمل صفات مرتبط با عملکرد سه رقم ذرت دانه‏ای به دوره‏ های رقابت علف‏های هرز

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 89-99

بهرام میرشکاری؛ حجت شاهی احمدآباد؛ علیرضا ولد آبادی؛ عادل دباغ محمدی نسب


18. تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در مزرعه لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 81-91

بهرام میرشکاری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمود پوریوسف