نویسنده = جلال صبا
تعداد مقالات: 4
2. پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر جوانه‎زنی، بنیه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های گلرنگ

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 63-72

لیلا محمدی؛ فرید شکاری؛ جلال صبا؛ اسماعیل زنگانی


3. تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاوزبان (Borago officinalis)

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-53

فرید شکاری؛ رامین بالجانی؛ جلال صبا؛ کامران افصحی؛ فریبرز شکاری


4. بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 37-52

حامد بالسینی؛ جلال صبا؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد صالحی