نویسنده = الناز نوروزی
تعداد مقالات: 3
1. ضریب یکنواختی توزیع آب در سه نوع آبپاش تحت سرعت باد و ارتفاع مختلف پایه آبپاش در شهرستان اهواز

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-19

مهدی دغاغله؛ داود خدادادی دهکردی؛ الناز نوروزی؛ اصلان اگدرنژاد


2. تخمین بهره وری آب محصول گندم در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

الناز نوروزی؛ حسین بابازاده؛ مجید وظیفه دوست


3. مدل سازی منطقه ای عملکرد گندم با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی- توزیعیSWAP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 69-79

الناز نوروزی؛ حسین بابازاده؛ مجید وظیفه دوست؛ فریدون کاوه