نویسنده = جلیل اجلی
تعداد مقالات: 9
1. اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخص‌های رشدی گل مغربی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55

یعقوب میکائیلی؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


2. واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 10-1

جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ روزبه مردان


3. مطالعه اثر روش‌های مختلف آبیاری و کشت بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-83

مهدی مهرپویان؛ منوچهر فربودی؛ جلیل اجلی؛ فریدون داوودی؛ اصغر جعفری


4. اثر محلول‎پاشی هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه اردبیل

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-7

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدرضا اردکانی؛ علی کاشانی


5. اثر تنش خشکی و روش‎های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-26

فرزاد پاک‎نژاد؛ سعید وزان؛ جلیل اجلی؛ مجتبی میراخوری؛ محمد نصیری


6. بررسی روابط تعدادی از صفات مهم زراعی توده‏های مختلف گندم مناطق سردسیر با عملکرد با استفاده از تجزیه علیت

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 93-103

فهیمه هلالی سلطان آباد؛ حمداله کاظمی؛ داریوش تقوی؛ علیرضا نور آبادی؛ جلیل اجلی


7. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-9

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ علی فرامرزی؛ فرزاد پاک‏ نژاد


8. ارزیابی بیلان انرژی در زراعت جو دیم (Hordeum vulgar L.) استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 41-49

داریوش تقوی؛ جلیل اجلی؛ علیرضا ولدیانی؛ ایرج فتاحی


9. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا در منطقه میانه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 75-85

مهدی عزیزی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ جلیل اجلی