نویسنده = محمدی، آرش
تعداد مقالات: 2
1. تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی گندم استان زنجان با الگوهای گلیادینی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد


2. بررسی تنوع ژنتیکی گلوتنین‏های تعدادی از توده‏های گندم بومی منطقه زنجان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 61-70

آرش محمدی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ یوسف ارشد؛ ندا جوادیان؛ ناصر محبعلی‏ پور