نویسنده = قربان نورمحمدی
تعداد مقالات: 14
1. اثر تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سویا در منطقه ساری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 59-67

مهدی عشری؛ قربان نورمحمدی؛ حسین یزدپور؛ سلمان دستان؛ اسماعیل یساری


2. تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت بر عملکرد ارقام مختلف گیاه دارویی کتان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 31-39

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی


3. بررسی اثر تلفیق تیمارهای کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه کرج

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 27-32

آرش روزبهانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند


4. بررسی ژنوتیپ‏های نخود زراعی در شرایط آبی و دیم

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 33-41

مهدی روزرخ؛ حسن حیدری شریف آباد؛ سید حسین صباغ پور؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان


5. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 81-91

عباس ملکی؛ اسلام مجیدی هروان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی


6. تأثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات مرفولوژیک و محتوای عناصر غذایی جو در سطوح مختلف شوری

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 105-114

مجتبی یوسفی‏ راد؛ قربان نورمحمدی؛ محمدرضا اردکانی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدجواد میرهادی


7. تأثیر سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا روی ویژگی‌های ریشه و غلظت فسفر، پتاسیم، روی و آهن یونجه (Medicagi sativa L.)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 55-66

محمد رضوانی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ قربان نورمحمدی؛ فاِِئزه زعفریان؛ سعدالله تیموری


8. تأثیر تنش کم آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و راندمان مصرف آب سورگوم و ارزن علوفه ای

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 101-114

سید غلامرضا موسوی؛ محمدجواد میرهادی؛ سیدعطاالله سیادت؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


9. بررسی شاخص‌های رشدی ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 153-163

مهراب یادگاری؛ قربان نورمحمدی؛ هادی اسدی رحمانی


11. تداخل یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در واریته های رقیب و غیر رقیب گندم: عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-15

محمد آرمین؛ قربان نورمحمدی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فرخ درویش


12. تعیین بهترین آرایـش کــاشت در ژنوتیپ‌هـای گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 53-64

محمدرضا خلیل‌زاده گوگانی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ قربان نورمحمدی؛ علیرضا خلیل زاده گوگانی


13. تأثیر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه سه رقم سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 39-49

محمد باقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمد جواد میرهادی؛ قربان نورمحمدی


14. بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت تأثیر نژادهای باکتری Rhizobium japonicum

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1384، صفحه 26-34

امین فرنیا؛ قربان نورمحمدی؛ عطاءالله سیادت