نویسنده = مهرداد یارنیا
تعداد مقالات: 6
1. روابط صفات کمی و کیفی زایشی ژنوتیپ های برنج در استان خوزستان با روش رگرسیون گام به گام

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-29

کاوه لیموچی؛ عطااله سیادت؛ مهرداد یارنیا؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی


3. تأثیر آللوپاتی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) بر جوانه‌زنی و رشد گندم(Triticum aestivum L)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 83-99

مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری


6. تأثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 9-21

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ رحیم زاده خـوئی