نویسنده = حیدری شریف آباد، حسین
تعداد مقالات: 5
1. بررسی امکان تغییر فسفر قابل جذب خاک‌های آهکی و اثر آن بر عملکرد ذرت

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ درویش؛ عاصفه الهویردی


2. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 81-91

عباس ملکی؛ اسلام مجیدی هروان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی


3. تأثیر رژیم های کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تعیین بهترین شاخص ارزیابی تحمل به خشکی سه رقم گندم نان

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 12-18

حمید دهقان‎زاده؛ محمدرضا خواجه پور؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علی سلیمانی


5. تأثیر کربنات کلسیم بر مقاومت به شوری ارقام یونجه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 9-21

مهرداد یارنیا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ فرخ رحیم زاده خـوئی