نویسنده = صالحی، محمد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی روابط صفات زراعی با شاخص GMP عملکرد کلزا از طریق تجزیه علیت متوالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 37-52

حامد بالسینی؛ جلال صبا؛ سلیمان جمشیدی؛ محمد صالحی


3. تجزیه به عامل‎های عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات موثر بر مقاومت به خشکی درعدس(Lens culinaris Medik)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 77-92

محمد صالحی؛ علی حق نظری؛ فرید شکاری؛ علی فرامرزی