نویسنده = داودی، جابر
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‏شناختی سرزمین"مطالعه موردی حوزه آبخیز کلیبر چای"

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 95-103

مهرداد اکبرزاده؛ ساسان بابایی کفاکی؛ جابر داودی؛ علی فرامرزی


2. بررسی میزان آلودگی زنبورستان‏های شهرستان میانه به انگل‏های نوزما، واروا و آکاراپیس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-43

جابر داودی؛ اکبر نادری؛ فریبا محمدپور؛ شهرام گلزار ادبی؛ علی فرامرزی


3. بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی


4. بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گوسفند و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-38

سهراب رسولی؛ ناصر حقوقی راد؛ جابر داودی؛ حامد اهری


5. بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گاو و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 15-22

جابر داودی؛ ناصر حقوقی راد؛ شهرام شاهرخی خانقاه


6. مقایسه خصوصیات پشم گوسفندان آمیخته ی آرخامرینو با قزل و آرخامرینو با مغانی، با والدین آن ها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 45-52

طرلان فرهوش؛ جلیل شجاع؛ شهرام گلزارادبی؛ جابر داودی


7. اثر سطوح مختلف کنجاله ی کلزای جایگزین سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 27-39

جابر داودی؛ شهرام گلزار ادبی؛ سید یوسف حاجی اصغری؛ غلامعلی مقدم؛ علی فرامرزی