نویسنده = صیامی، کورش
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی


3. بررسی هم‏خونی در کلنی‏های زنبور عسل شهرستان میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 11-15

ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ کورش صیامی؛ اورنگ کاوسی


4. بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه ی میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-44

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب اله خدابنده؛ کورش صیامی