نویسنده = مریم امری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌‎های گندم نان ((Triticum aestivum L

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-8

مریم امری؛ حمداله کاظمی اربط؛ مظفر روستایی