نویسنده = خورشیدی بنام، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش خشکی بر وزن خشک ریشه سه رقم سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 39-49

محمد باقر خورشیدی بنام؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمد جواد میرهادی؛ قربان نورمحمدی