نویسنده = شهرام شاهرخی خانقاه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-50

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی


2. بررسی اثر تناوب های زراعی مبتنی بر کشت گندم بر بانک بذر علف‌های هرز مزارع گندم میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 45-57

وحید شقاقی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ علی فرامرزی؛ محسن بهشتیان


3. بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه ی میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-44

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب اله خدابنده؛ کورش صیامی


4. بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گاو و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 15-22

جابر داودی؛ ناصر حقوقی راد؛ شهرام شاهرخی خانقاه


5. بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-51

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب الله خدابنده؛ کوروش صیامی