نویسنده = مهدی طاهرخانی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف باکتری Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli بر تثبیت نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-36

مهدی طاهرخانی؛ قربان نور محمدی؛ محمد جواد میرهادی؛ حسین حیدری شریف آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد


2. تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد 9 رقم کلزا در منطقه میانه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 73-84

علی فرامرزی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ منوچهر فربودی؛ مهدی طاهرخانی