نویسنده = شاددل تیلی، عبدالاحد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 67-72

عبدالاحد شاددل تیلی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی؛ ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ علیرضا احمدزاده