نویسنده = حمید محمدی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد برنامه ‏ریزی چند هدف فازی در بهینه ‏سازی تولیدات زراعی در استان فارس: مطالعه موردی منطقه مرودشت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 116-133

حمید محمدی؛ محمد نقشینه فرد؛ فردین بوستانی؛ سیامک پیش بین


2. تدوین الگوی بهینه برای شبکه انتقال میوه میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 45-60

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج زاده؛ مجید رحیمی


3. مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 85-100

حمید محمدی؛ فرشید کفیل‏ زاده؛ محمد نقشینه ‏فرد؛ سیامک پیش‏ بین


4. بررسی روند و عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرین‏بیان و زیره در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 31-42

احترام دیلمی؛ حمید محمدی؛ امیر برجیان


5. تعیین الگوی بهینه ی بهره برداری تلفیقی محصولات زراعی و باغی با تأکید بر ریسک تولید در استان فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 23-36

مراد درخشان؛ حمید محمدی؛ محمدحسن شیرزادی جهرمی


6. تدوین الگوی بهینه برای شبکه ی انتقال گوشت میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 63-77

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ مجید رحیمی؛ سیامک پیش بین