نویسنده = محمود پوریوسف
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو لاین ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 35-44

شقایق شریفی توپراق قلعه؛ محمود پوریوسف؛ خشنود علیزده


2. تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


3. تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در مزرعه لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 81-91

بهرام میرشکاری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمود پوریوسف