نویسنده = شهرام شاهرخی
تعداد مقالات: 4
1. اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی بر برخی از خصوصیات خاک و گیاه ذرت شیرین رقم گرده افشان 400

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-24

معصومه شاهمرادی؛ منوچهر فربودی؛ شهرام شاهرخی


2. ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی


3. تأثیر تنش رطوبتی و مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود معمولی در منطقه میانه

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9

اسمعلی آزادمنش؛ منوچهر فربودی؛ علی فرامرزی؛ شهرام شاهرخی


4. بررسی تأثیر پنج آفت‏کش روی شته معمولی گندم (Hom.: Aphididae) Schizaphis graminum

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 19-25

شهرام شاهرخی؛ حبیب الله خدابنده؛ منوچهر فربودی