نویسنده = سعید بخشی پور
تعداد مقالات: 3
1. گروه‌بندی لاین‌های امیدبخش برنج بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیک

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-83

علی محدثی؛ سعید بخشی پور؛ میترا یکتا؛ مریم پشتیبان


2. خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-11

علیرضا ترنگ؛ سعید بخشی پور


3. مطالعه روابط بین صفات زراعی و مرفولوژیکی در لاین های امید بخش برنج و گروه‎بندیآن‎ها با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 7، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-10

سعید بخشی پور؛ علی گزانچیان؛ علی محدثی؛ مجید نحوی؛ رقیه رازقی جدید