نویسنده = علی اکبر حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کشت برنج فاریاب بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های منطقه گنبد کاووس استان گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-42

علی اکبر حسینی؛ شهلا محمودی؛ محمد حسین مسیح آبادی