نویسنده = طبائی عقدائی، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی