نویسنده = عبا سزاده، بهلول
تعداد مقالات: 2
1. اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی


2. بررسی روابط بین صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بعضی از عناصر شیمیایی گیاه دارویی کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) جمع‌آوری شده از رویشگاه اراک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-28

تورج رحیمی؛ فرزاد پاک نژاد؛ بهلول عبا سزاده؛ محمدرضا اردکانی؛ مجید زارع ولوجردی 4؛ معصومه لایق حقیقی