نویسنده = عاصمی، هدی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش ژنوتیپ های توتون گرمخانه‌ای به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-52

سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی


2. بررسی اثرات ضد قارچی تعدادی عصاره‌ گیاهی بر رشد میسیلیومی Sclerotinia sclerotiorum قارچ عامل پوسیدگی یقه توتون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-26

سید افشین سجادی؛ غلامرضا مرادی؛ فرهاد نقی‌زاده؛ زین‌العابدین شهادتی مقدم؛ فرامرز رستمی؛ محمد اکبرزاده؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا نجفی