نویسنده = حسین آرویی
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-50

محسن پورسلطان هوجقان؛ حسین آرویی؛ سید جلالدین طباطبائی؛ سیدحسین نعمتی


2. اثر پیش تیمار سیلیسیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذور خربزه در شرایط تنش شوری

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 1-11

زکیه آذری؛ محمد صادق صادقی؛ حسن بیات؛ حسین آرویی