نویسنده = جهانفر دانشیان
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-65

مهرزاد علیمحمدی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ بهروز عارف


3. بررسی تأثیر سه علف‎کش پس رویشی و کولتیواسیون در مدیریت علف های هرز مزارع ذرت علوفه ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-77

فرید لطفی ماوی؛ علیرضا شایسته نیا؛ جهانفر دانشیان؛ امین مرادی اقدم