نویسنده = دادرس، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-34

حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری