نویسنده = حمید رضا عسکری
تعداد مقالات: 1
1. اثر سامانه آگروفارستری بر خصوصیات لایه سطحی خاک (مطالعه موردی منطقه بیارجمند- استان سمنان)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-8

سید جواد آمیقی؛ حمید رضا عسکری؛ واحد بردی شیخ