نویسنده = فرزانه، محسن
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسیدسالیسیلیک بر صفات عملکرد و میزان آسمولایت های تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 63-71

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی


2. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-50

مژگان قنبری؛ علیرضا قنبریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی؛ محسن فرزانه