نویسنده = علیرضا افتخاریان جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسیدسالیسیلیک بر صفات عملکرد و میزان آسمولایت های تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 63-71

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی