نویسنده = بابایی قاقلستانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-25

نوشین فلاحی؛ علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی


2. اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم ‎‏‏ بر غلظت عناصر در برگ گندم در شرایط آب‌کشت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-40

حاجی آقائی کامرانی منیره؛ اعظم رحیمی چگنی؛ هادی حسین نیا؛ علی بابایی قاقلستانی