نویسنده = حاتمی قره قوینی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-25

نوشین فلاحی؛ علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی