نویسنده = علیرضا ترنگ
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج هیبرید

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-11

علیرضا ترنگ؛ سعید بخشی پور