نویسنده = اردکانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. اثر کودهای زیستی بر صفات رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 56-49

وحید ملکی؛ خالد سلیمی؛ محمدرضا اردکانی


2. بررسی روابط بین صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بعضی از عناصر شیمیایی گیاه دارویی کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) جمع‌آوری شده از رویشگاه اراک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-28

تورج رحیمی؛ فرزاد پاک نژاد؛ بهلول عبا سزاده؛ محمدرضا اردکانی؛ مجید زارع ولوجردی 4؛ معصومه لایق حقیقی


3. تأثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات مرفولوژیک و محتوای عناصر غذایی جو در سطوح مختلف شوری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 105-114

مجتبی یوسفی‏ راد؛ قربان نورمحمدی؛ محمدرضا اردکانی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدجواد میرهادی


4. تأثیر سویه‌های مختلف قارچ‌های میکوریزا روی ویژگی‌های ریشه و غلظت فسفر، پتاسیم، روی و آهن یونجه (Medicagi sativa L.)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 55-66

محمد رضوانی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ قربان نورمحمدی؛ فاِِئزه زعفریان؛ سعدالله تیموری