نویسنده = حشمت امیدی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پیش‌تیمار بذر با نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-12

ابوالفضل شهریاری؛ حشمت امیدی؛ حسین محمدی پاکدهی؛ ابوالفضل محمدی؛ خدیجه احمدی