نویسنده = ایرج طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. نشت یونی و فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه چند ژنوتیپ نخود در واکنش به دما‌های پایین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-34

احسان فتحی؛ ایرج طهماسبی؛ نسرین تیموری


2. اثر تاریخ کشت بر جمعیت علف‌های هرز و شناسایی گونه‌های غالب مزرعه نخود

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-67

احسان فتحی؛ ایرج طهماسبی؛ نسرین تیموری