نویسنده = محمد جعفری
تعداد مقالات: 1
1. اثر دگرآسیب اکالیپتوس و عمق کشت بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه اسپرس

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-43

ستاره باقری؛ ولی اله رئوفی راد؛ علی طویلی؛ محمد جعفری