نویسنده = صادقی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت آنتیﺯنوزی گونهﻫﺎی مختلف بید نسبت به سنک بید و صنوبر Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-18

علی احدیت؛ سید ابراهیم صادقی؛ هادی استوان؛ سعید محرمی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ ستار زینالی؛ داود شامحمدی