نویسنده = هادی استوان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقاومت آنتیﺯنوزی گونهﻫﺎی مختلف بید نسبت به سنک بید و صنوبر Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-18

علی احدیت؛ سید ابراهیم صادقی؛ هادی استوان؛ سعید محرمی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ ستار زینالی؛ داود شامحمدی


2. گیاهان میزبان کرم ساقه‌خوار برنجChilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) و شناسایی گونه‌های Chilo spp. در استان مازندران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 65-74

حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ هادی استوان؛ سهراب ایمانی؛ کامران پروانک


3. پارامترهای زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata روی شته باقلا Aphis fabae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 17-25

رضا جعفری؛ کریم کمالی؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان