نویسنده = علیرضا دادخواه
تعداد مقالات: 3
1. اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-26

بهروز بابایی نژاد؛ علیرضا دادخواه؛ جعفر آلبوغبیش؛ مجید رستمی


2. اثر دگرآسیبی کاکوتی بر شاخص‎های جوانه‏‏ زنی و رشد گیاهچه نخود و سویا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-28

بهروز بابایی نژاد؛ جعفر البوبغیش؛ علیرضا دادخواه؛ مجید رستمی


3. پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 13-23

حمید حاتمی؛ امیر آینه بند؛ مهدی عزیزی؛ افشین سلطانی؛ علیرضا دادخواه